I media

I januari 2016 var jag med i en artikel i medlemstidningen Beauty by Forever som går ut till alla Forever Livings återsäljare. Artikeln handlade om vi kan tänka oss snygga och hur gör man i så fall det. Det blev 10 tips att jobba med.