Företagscoaching – för det hälsofrämjande företaget

Behöver ni hjälp med coaching på företaget för att förebygga, vidareutveckla eller stötta under en stor förändring eller turbulent period? Eller har ni mycket sjukskrivningar på företaget och vill ändra detta genom att erbjuda personalen möjlighet till coaching?

Personalens hälsa är en viktigt byggsten i ett framgångsrikt företag. De senaste åren har sjukskrivningar kopplade till stress ökat kraftigt och då är det viktigt att skapa goda arbetsvillkor för de anställda och möjlighet att bibehålla hälsan och förebygga ohälsa.

Vill ni ha en egen företagscoach?
Jag kommer till ert företag och coachar personalen individuellt
i allt från en halvdag till flera dagar i t ex:

  • Personligt ledarskap
  • Motivation till träning
  • Stresshantering

// Jennie