Fixa tänket – En kickstart i 4 steg

Vill du må bättre eller prestera bättre? Styr dina tankar och känslor dig? Ältar eller övertänker du mycket? Går du runt och irriterar dig på saker du inte kan påverka? Då är detta kursen för dig. En kickstart för ditt välmående.

Anmäl dig till onlinekursen här:

* behöver fyllas iKickstart i 4 steg

Lite av onlinekursen innehåll:

·      Börja jobba med ditt personliga ledarskap

·      En modell för att identifiera obalans i ditt liv och utvecklingsområden

·      Börja sätta mål

·      En enkel modell för att jobba med dina tankar och känslor

·      Lära dig jobba med det du kan påverka

#fixatänket och förändra ditt liv!

Det har det gjort för mig.  Jag har gått från att vara helt utmattad, till att idag vara egenföretagare, mental PT och coach. Innan sjukdomen jobbade jag i 10 år med ekonomi och jag har en civilekonomexamen.

På grund dålig självkänsla, enormt höga krav, sjukdomar och dåliga strategier i livet blev jag tillslut sjuk i en utmattning med depression. Efter en långsjukskrivning, med medicin under en period och samtal, tog jag mig tillslut igenom sjukdomen.

När jag började lära mig nya tankesätt, modeller och metoder för att hantera mina tankar och känslor blev jag övertygad om att fler skulle ha nytta av detta. Jag skolade om mig och startade mitt eget företag som mental PT och coach. Jag har jobbat med personlig utveckling i över 13 år.

Min berättelse ”Från utmattad till coach” har lästs över 15.000 gånger. Och pga av det stora intresset och den återkommande frågan ”Hur gjorde du?”, så vill jag dela med mig av modeller och tankesätt som har hjälpt mig på vägen.