English further down.

I helgen sprang jag som ni vet Lidingöloppet 30K och vann över mig själv flera gånger om.

För sju år sedan diagnosticerades jag med fibromyalgi, följden av att jag under 14 års tid gått med en obehandlad och inte heller diagnosticerad endometrios. Pga att jag haft värk i så många år hade den nu blivit kronisk och dessutom med spridning till hela kroppen.

Läkaren jag träffade ordinerade mig först bara Alvedon, vilket hjälpte föga. Vid andra besöket sa han åt mig att dra ner på min träning till max 20% och övergå till promenader och liknande. Dessutom skulle jag acceptera övervikt för de flesta av hans patienter med fibro hade det. Utöver det kunde jag få morfinplåster. Med tanke på att övervikt kan öka inflammationerna och därmed värken kunde jag inte tro på det han sa. Vad ska jag ta gör medicin om det blir värre då?

Jag avböjde allt och sa jag först vill prova det jag själv trodde på; fysisk träning och mental träning. Läkaren blev arg på mig. Han påstod att det var lätt att vara på topp nu före 40 men mellan 40 och 50 år kommer jag att bli väldigt mycket sämre. Jag hoppas de ger bättre råd idag.

Gråtande åkte jag hem och googlade upp elmopeder och liknande hjälpmedel ifall han skulle få rätt. Sen började jag sakta träna mer och mer.

Idag tränar jag varierat, eftersom då mår min kropp bäst. Främst löpning, simning och dans. Men också yoga, styrka, skidor och cykling. Simningen borde jag kunna göra även i framtiden om lederna och musklerna smärtar. Jag mår också bäst när jag rör mig varje dag. Uppehåll ökar värken.

Jag tränar alltid mitt tänk, utmanar mina känslor och beteende. Jag försöker jobba och leva så att jag mår så bra som möjligt oftast. Jag vägrar må dåligt i onödan. Jag har ingen aning om hur framtiden ser ut, men jag gör mitt bästa för att den ska bli ljus.

Jag har opererats två gånger för endometriosen och fibromyalgin håller jag i schakt med Alvedon, träning och vila.
Jag tränar mer än många, men mindre än vissa. Jag tävlar inte mot andra, jag inspireras av andra och utmanar mig och mina gränser.

ALLT ÄR MÖJLIGT! Kram ♡ツ

English

#fuckendometriosis and #fuckfibromyalgia

This last weekend I ran a 30K race as you know and won over myself several times.

Seven years ago, I was diagnosed with fibromyalgia, the consequence of having endometriosis for 14 years, untreated and not diagnosed. Because of having pain for so many years, it had now become chronic and, moreover, spread to the whole body.

The doctor I met gave me Aspirin, and it didn’t help much. The second visit he told me to reduce my exercise to 20% and change to walking and easier exercise. He told me to accept obesity, for most of his patients with fibro had it. He also wanted to give me morphine patch. Given that obesity can increase inflammation and pain, I couldn’t believe what he said. What medicine should I use if it gets really bad?

I declined everything and said I’d first try what I believed in; physical exercise and mental training. The doctor got angry with me. He said it was easy to be on top now before the age of 40 but between 40 and 50 years I will getting much worse. I hope they give better advice today.

Went home crying and googled up elmopeds and similar aids in case he was getting right. Then I slowly began to exercise more and more.

Today I exercise a lot, because then my body is feeling better. I vary my training; I run, swim and dance. But I also do yoga, strength and cycling. The swimming should I be able to do even in the future if I have more muscle and joint pain. Feel much better when I exercise every day. Pauses in exercise increases the pain.

Everyday I train my thinking, challenge my feelings and behavior. Tries to work and live as balanced as possible. Refuse to feel bad unnecessarily. I have no idea how the future looks, but I do my best to make it bright.

I’ve had two operations due to the endometriosis and the fibromyalgia I control with Aspirin, exercise and rest.

I exercise more than many, but less than some. I don’t compete with others, I’m inspired by others and challenge myself and my limits.

EVERYTHING IS POSSIBLE! All my love ♡ツ