Att inte jobba med det mentala när man tränar är nästan som att inte använda hälften av sin…